tuansmile

Trường Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn Á Âu (QTNHKSAAu) là nơi đào tạo quản lý nhà hàng khách sạn uy tín bậc nhất việt Nam. Với cơ sở vật chất hiện đại, đối tác lớn của tập đoàn khách sạn 5 sao, giá trình học theo tiêu chuẩn quốc tế. Vậy hay truy cập: https://quantrinhahang.edu.vn/ để tham khảo các lớp học nhé

문서 첨부 제한 : 0Byte/ 2.00MB
파일 크기 제한 : 2.00MB (허용 확장자 : *.*)